top of page

Om Ballingslövs Sågverk 

Historia
Ballingslövs Sågverk startades 1946 av Nils Olsson kommen från Ballingslöv. Bolaget var då ett handelsbolag som i början av 60-talet övertogs av Arthur Nilsson. Efter Arthurs död tog sonen till Nils Olsson över bolaget. Mikael Olsson har sedan dess drivit vad som idag är Ballingslövs Sågverk AB.  
Vårt företag

Ballingslövs Sågverk är familjeföretag besläget strax utanför Ballingslöv i nord-östra Skåne. Sågverket är ett mindre företaget med 6 anställda som under 2014 omsatte drygt 10 miljoner kronor. Sågverkets verksamhet har historiskt sett huvudsakligen bestått i att såga slipers till järnvägen. På senare år har verksamheten breddats och har idag många strängar på sin lyra.

Samarbetspartners
Till grund för Ballingslövs Sågverks mångfacetterade verksamhet ligger nära samarbeten med seriösa aktörer från besläktade verksamhetsområden.
 
Läs gärna mer om våra samarbetspartners och deras verksamhet här!
bottom of page